DSA

Powrót

 

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Mania Wiosłownia

Usługodawca

Serwis internetowy Mania Wiosłownia, dostępny pod adresem https://maniawioslowania.pl/ jest prowadzony przez:

K2 MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Rysiowa 7, 72-002 Dołuje, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001009834,

NIP 8513285928, nr REGON 523987211, kapitał zakładowy 5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł

Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@maniawioslowania.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 510991781

Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Prywatność i dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://maniawioslowania.pl/polityka-prywatnosci/

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 10.07.2024. Numer licencji Legal Geek: 69bd52a8-d905-4346-aab5-171c45072abf.